คอร์สเรียนของเรา

เทคโนโลยี
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีคือจุดเชื่อมต่อ เเละเป็นประตูบานใหญ่สู่โอกาสต่าง ๆ มากมาย
การเงินและการลงทุน
เพราะเรื่องการเงินไม่มีสอนที่โรงเรียน แต่กลับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก คอร์สของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย
ผู้ประกอบการ
เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เพียง เพื่อจะไปประกอบธุรกิจ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

หลักสูตรผู้ประกอบการ

น้อง ๆ จะได้ฝึก ”ทักษะด้านการคิด” ตั้งแต่ การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอ ซึ่งเป็นทักษะของผู้ประกอบการที่ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งปรับใช้ได้เร็ว และไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อไปประกอบธุรกิจเท่านั้น เพราะการเรียนการสอนทักษะผู้ประกอบการ สามารถปรับใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันของน้อง ๆ ให้มีความกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และกล้าแสดงความคิดเห็น มองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง คิดถึงวิธีการแก้ปัญหา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

เนื้อหาในคอร์สเรียน

เริ่มเรียนทุกคอร์สที่คุณสนใจได้ใน 5 นาที
*เฉพาะน้อง ๆ ที่ต้องการเริ่ม Startup จริงหรือเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่น้องจะได้รับหลังเรียนจบ

น้อง ๆ จะได้พัฒนาทั้ง Hard Skill ไปพร้อมๆกับ Soft Skill เนื่องจากการเรียน Entrepreneur เป็นการสอนให้น้องๆกล้าที่จะคิด เพื่อส่งเสริม Project ต่างๆที่น้องๆอยากทำ ให้เห็นถึงการร่วมต้นว่าต้องคิดอย่างไรเป็น Step โดยใช้ Framework ที่ทั่วโลกใช้ในการคิดค้นสินค้าและบริการ นั่นคือ Design Thinking Process คิดค้น โดย Standford University

ใน Level 2 น้องๆจะได้ลงสนามจริง คือลองพูดคุยและทำความเข้าใจกับปัญหาของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เพื่อนำมาต่อยอด business idea ของตัวเอง เพราะทุกธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อแลกกับ Value ที่ลูกค้าได้รับ (ราคาเหมาะสม)

ทั้ง 2 Level น้องๆจะได้ฝึกขึ้นต้นแบบสินค้า/บริการ โดยใช้เครื่องมือที่คุณครูเลือกให้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการเรียนการสอน

บรรยายกาศการเรียนการสอน

และผลงานน้อง

น้อง Kicker อายุ 10 ปี เรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ

น้อง Emily อายุ 8 ปี เรียนหลักสูตรผู้ประกอบการ

น้องอองตอง อายุ 13 ปี เรียนหลักสูตรการเงินและการลงทุน